VEELGESTELDE VRAGEN

De toewijzingsprocedure vind je hier.
De verkoop van Feel Good fase 1 is gestart op maandag 8 mei 2023. Je kunt je hier inschrijven op jouw favoriete bouwnummer(s). Na verzending ontvang je een bevestiging van je inschrijving per e-mail (let op: het kan zijn dat deze in je spambox terechtkomt). De toewijzings- en verkoopprocedure vind je hier.
Een optie is een periode dat de woning voor jou is gereserveerd. Je spreekt met de makelaar een specifieke periode af. In de praktijk omvat dit enkele weken. In deze periode kan je jouw definitieve afweging maken over de aankoop. Een optie is dus vrijblijvend, alleen heb je het voordeel dat de woning in de tussentijd aan niemand anders kan worden verkocht.
Feel Good is straks voor 102 gezinnen, singles of stellen een heerlijk nieuw thuis. In de eerste fase starten we met 20 energiezuinige nieuwbouwwoningen in allerlei typen en groottes: zes tussenwoningen, zes hoekwoningen, twee semibungalows, vier tweekappers, een mooie vrijstaande villa en een schitterende parkvilla. Lees hier meer over de verschillende woningtypes.
De plattegronden van de woningen vind je op de woningtypepagina's.
Er is een groot verschil tussen het woonoppervlak en gebruiksoppervlak wonen. Deze termen kunnen dus niet zomaar door elkaar gebruikt worden. Het grote verschil is dat bij de woonoppervlakte enkel binnenruimten geschikt voor bewoningsdoeleinden meegerekend worden. Bij gebruiksoppervlakte wonen worden ook gebouwinstallaties, trappen, gangen, sanitaire ruimten, bergruimten en binnenwanden meegerekend. Het gebruiksoppervlak wonen is dan ook vaak meer vierkante meter dan het woonoppervlak.
We bieden diverse opties aan om jouw woning helemaal naar wens te maken. Te denken valt aan het uitbouwen van de woning, diverse indelingsvarianten, extra dakramen of zonnepanelen. De lijst met woonwensopties publiceren we op de website zodra de verkoop start.
De eerste fase van Feel Good bestaat uit twintig koopwoningen. Na deze fase gaan er nog 82 koopwoningen in verkoop. Deze worden in twee fases opgedeeld. In het totaal zijn er dus drie verkoopfases. Er zijn geen huurwoningen in Feel Good beschikbaar.
Alle woningen beschikken over een individuele warmtepomp en volledige vloerverwarming. Deze installatie kan in de warme zomermaanden ook koelen via hetzelfde leidingsysteem.
De muren van onze nieuwbouwwoningen worden behangklaar opgeleverd.
De woning wordt exclusief keuken aangeboden. Wel werken we samen met projectleverancier Bruynzeel Keukens in Bergen op Zoom. Eventueel extra benodigde elektra en het verleggen van leidingwerk wordt door Heijmans bij de koper in rekening gebracht. De keuken wordt altijd na oplevering geplaatst. Het voordeel van de projectleverancier is dat hij in nauw contact staat met de uitvoerder, zodat de plaatsing van de keuken gunstig kan worden ingepland.
Bij de meeste woningen parkeer je je auto op eigen terrein. Alleen de tussenwoningen zijn aangewezen op parkeren in het openbaar gebied. Dit kan vaak langs de straat of in een van de zogeheten parkeerkoffers dicht bij de woning.
Wanneer je een nieuwbouwwoning ‘vrij op naam’ (v.o.n.) koopt, neemt de verkopende partij de kosten voor de overdracht van de woning voor zijn rekening. Het gaat om de kadastrale kosten en de notariskosten voor de transportakte. Als koper hoef je deze dus niet te betalen! Wat er wel onder de vrij op naam-prijs valt zijn de grondkosten en aanneemsom (inclusief eventuele KAO-meerwerkopties).
De eerste termijn, bestaande uit de grondkosten, betaal je tijdens het grondtransport (het tekenen van de leveringsakte en eventueel hypotheekakte) bij de notaris. Je kunt betalen uit eigen middelen of de factuur doorsturen naar je hypotheekverstrekker.
Zodra aan de opschortende voorwaarden* is voldaan en we weten wanneer de bouw definitief start, ontvang je van Heijmans een digitaal bericht ‘Ingangsdatum voorbehoud financiering’. Dit is het moment waarop het eventuele financiële voorbehoud ingaat en je de hypotheek rondmaakt. De hypotheekakte teken je gelijktijdig met het grondtransport bij de notaris. Natuurlijk is het mogelijk om al eerder aan de slag te gaan met het regelen van je hypotheek. Dit kan vanaf het moment dat de koop-/aannemingsovereenkomst is getekend. Jouw hypotheekadviseur kan vanaf dat moment al hypotheekoffertes bij de bank opvragen. Deze zijn echter maar een bepaalde tijd geldig en er zijn vaak kosten verbonden aan de verlenging hiervan. * Onder de opschortende voorwaarden verstaan we de voorwaarden voordat gestart mag worden met de bouw. Hieronder vallen o.a. de omgevingsvergunning, het voorverkooppercentage en de planacceptatie door Waarborginstelling.
Tijdens de bouw van jouw nieuwe woning betaal je de aannemer in termijnen voor het werk dat hij verricht, de aanneemsom. De termijnen zijn gekoppeld aan de voortgang van de bouw. In de koop-/aannemingsovereenkomst (KAO) staat precies binnen welke termijnen je moet betalen. Is de bouw al gestart op het moment dat je de woning aankoopt? Dan betaal je bij de notaris ook direct de reeds vervallen termijnen, eventuele bouwrente en aanvullende rente (transportrente).
Hoe graag je de woning ook wilt, de koop (met bijkomende kosten) moet financieel wel haalbaar zijn. We adviseren je daarom vroegtijdig je financiële situatie in kaart te brengen en financieel advies in te winnen. Hiervoor kun je zelf een online check doen of een afspraak maken met een hypotheekadviseur. Een hypotheekadviseur kan vrijblijvend een haalbaarheidscheck voor je uitvoeren.
Het opschortingsrecht houdt in dat je als koper het recht hebt om de betaling van de laatste 5% van de aanneemsom uit te stellen totdat alle eventuele opleverpunten zijn opgelost. Heijmans stelt hiervoor een bankgarantie van 5%.
In tegenstelling tot een bestaande woning, koop je een nieuwbouwwoning vrij op naam. Hierdoor worden bepaalde kosten niet in rekening gebracht (zie ook: Wat betekent ‘vrij op naam’?). Daarnaast heb je bij een nieuwbouwwoning in de eerste jaren nauwelijks onderhoudskosten. Doordat nieuwbouwwoningen goed geïsoleerd zijn, woon je energiezuinig. Dit scheelt energiekosten!
Wanneer je de hypotheek niet rond krijgt binnen de termijn van twee maanden financieringsvoorbehoud kan je de koop kosteloos ontbinden. In dat geval moet je wel een verklaring van een bank - middels aangetekend schrijven - overleggen waarin staat dat je de financiering niet rond krijgt.
Het hebben van dubbele woonlasten valt niet te voorkomen bij de koop van een nieuwbouwwoning. Totdat je nieuwbouwwoning klaar is moet je immers ergens anders wonen. In deze periode betaal je naast de bouw van je nieuwe woning, ook voor je huidige onderkomen. Hoe groot de dubbele lasten zijn, is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie.
Dit is de peildatum vanaf wanneer je als koper rente verschuldigd bent. Indien je vóór deze datum bij de notaris bent geweest voor de grondoverdracht, ben je geen rente verschuldigd. Zolang de opschortende voorwaarden nog niet zijn vervuld, ben je überhaupt geen rente verschuldigd. De peildatum wordt te zijner tijd in de hoera-brief vermeld.
Bij het kopen van een nieuwbouwwoning moet je altijd rekening houden met extra kosten. Te denken valt aan de vloerafwerking, wandafwerking en de keuken, maar ook aan het aanleggen en de beplanting van je tuin. Daarnaast heb je in het geval van een hypotheek ook te maken met advies- en notariskosten (hypotheekakte).
Alle woningen worden gebouwd onder de SWK Garantie- en Waarborgregeling. Als eigenaar van de woning heb je hiermee de garantie van een kwalitatief goede woning. Verder weet je dat jouw woning gegarandeerd wordt afgebouwd mochten zich onverhoopt problemen bij de aannemer voordoen. Je hebt bovendien als eigenaar de zekerheid dat eventuele gebreken gedurende de garantietermijn worden hersteld. Kijk voor meer informatie op deze website.
Eén van de voordelen van nieuwbouw is de garantie op de bouwkundige kwaliteit. Deze garantie (en bijbehorende duur) is vastgelegd in de garantieregeling van SWK.
Dit is de SWK Garantie- en Waarborgregeling 2020. Kijk op deze website voor meer informatie.
Wanneer je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief ben je als eerste op de hoogte van alle ontwikkelingen van Feel Good. Daarnaast ontvang je nuttige informatie rondom het kopen van een nieuwbouwwoning. Je kunt je hier aanmelden voor de nieuwsbrief. Ook kun je ons volgen op Instagram en Facebook.
Overleg dit altijd met de makelaar of jouw adviseur. Zodra de opschortende voorwaarden uit de koop-/aannemingsovereenkomst zijn vervuld en de (start) bouw is afgekondigd kun je het beste jouw woning definitief verkopen.
Na het (online) ondertekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst door beide partijen heb je een bedenktijd van één kalenderweek.
De prognose is dat de woningen eind 2024 worden opgeleverd. Dat betekent dat de bouw ongeveer 1 jaar zal duren.
De verkoop van Feel Good fase 1 is gestart op maandag 8 mei 2023. Je kunt je hier inschrijven op jouw favoriete bouwnummer(s). Na verzending ontvang je een bevestiging van je inschrijving per e-mail (let op: het kan zijn dat deze in je spambox terechtkomt). De toewijzings- en verkoopprocedure vind je hier.
Zodra 70% van de woningen is verkocht en de omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) onherroepelijk is, krijgt Heijmans Woningbouw opdracht om het project te realiseren. De start van de bouw staat vooralsnog gepland voor het einde van 2023.
De prognose is dat de woningen van Feel Good fase 1 eind 2024 worden opgeleverd.
Elke woning krijgt een eigen container voor rest en GFT toegewezen. Voor glas en plastic zijn er centrale ondergrondse verzamelplekken in de wijk aanwezig.
De meeste woningen beschikken over een eigen oprit, waardoor je als bewoner een laadpaal kunt plaatsen op eigen terrein. Je kunt hierbij als optie kiezen dat wij hiervoor voorbereidingen treffen. De tussenwoningen in Feel Good beschikken niet over een eigen oprit. Als koper van een tussenwoning kun je bij de gemeente een aanvraag voor een laadpaal indienen. De gemeente plaatst dan (na gebleken geschiktheid) een laadpaal op een openbare parkeerplaats in de buurt.
In Woonpark Mortiere vind je diverse speelvoorzieningen voor kinderen. De dichtstbijzijnde locatie is het aangelegen Ella Fitzgeraldpark.
De openbare ruimte wordt ingericht volgens de kwaliteit die we kennen in Woonpark Mortiere. Denk hierbij aan de tuinmuren, groenvoorzieningen en waterbergingen.
De toewijzingsprocedure vind je hier.
De verkoop van Feel Good fase 1 is gestart op maandag 8 mei 2023. Je kunt je hier inschrijven op jouw favoriete bouwnummer(s). Na verzending ontvang je een bevestiging van je inschrijving per e-mail (let op: het kan zijn dat deze in je spambox terechtkomt). De toewijzings- en verkoopprocedure vind je hier.
Een optie is een periode dat de woning voor jou is gereserveerd. Je spreekt met de makelaar een specifieke periode af. In de praktijk omvat dit enkele weken. In deze periode kan je jouw definitieve afweging maken over de aankoop. Een optie is dus vrijblijvend, alleen heb je het voordeel dat de woning in de tussentijd aan niemand anders kan worden verkocht.
Feel Good is straks voor 102 gezinnen, singles of stellen een heerlijk nieuw thuis. In de eerste fase starten we met 20 energiezuinige nieuwbouwwoningen in allerlei typen en groottes: zes tussenwoningen, zes hoekwoningen, twee semibungalows, vier tweekappers, een mooie vrijstaande villa en een schitterende parkvilla. Lees hier meer over de verschillende woningtypes.
De plattegronden van de woningen vind je op de woningtypepagina's.
Er is een groot verschil tussen het woonoppervlak en gebruiksoppervlak wonen. Deze termen kunnen dus niet zomaar door elkaar gebruikt worden. Het grote verschil is dat bij de woonoppervlakte enkel binnenruimten geschikt voor bewoningsdoeleinden meegerekend worden. Bij gebruiksoppervlakte wonen worden ook gebouwinstallaties, trappen, gangen, sanitaire ruimten, bergruimten en binnenwanden meegerekend. Het gebruiksoppervlak wonen is dan ook vaak meer vierkante meter dan het woonoppervlak.
We bieden diverse opties aan om jouw woning helemaal naar wens te maken. Te denken valt aan het uitbouwen van de woning, diverse indelingsvarianten, extra dakramen of zonnepanelen. De lijst met woonwensopties publiceren we op de website zodra de verkoop start.
De eerste fase van Feel Good bestaat uit twintig koopwoningen. Na deze fase gaan er nog 82 koopwoningen in verkoop. Deze worden in twee fases opgedeeld. In het totaal zijn er dus drie verkoopfases. Er zijn geen huurwoningen in Feel Good beschikbaar.
Alle woningen beschikken over een individuele warmtepomp en volledige vloerverwarming. Deze installatie kan in de warme zomermaanden ook koelen via hetzelfde leidingsysteem.
De muren van onze nieuwbouwwoningen worden behangklaar opgeleverd.
De woning wordt exclusief keuken aangeboden. Wel werken we samen met projectleverancier Bruynzeel Keukens in Bergen op Zoom. Eventueel extra benodigde elektra en het verleggen van leidingwerk wordt door Heijmans bij de koper in rekening gebracht. De keuken wordt altijd na oplevering geplaatst. Het voordeel van de projectleverancier is dat hij in nauw contact staat met de uitvoerder, zodat de plaatsing van de keuken gunstig kan worden ingepland.
Bij de meeste woningen parkeer je je auto op eigen terrein. Alleen de tussenwoningen zijn aangewezen op parkeren in het openbaar gebied. Dit kan vaak langs de straat of in een van de zogeheten parkeerkoffers dicht bij de woning.
Wanneer je een nieuwbouwwoning ‘vrij op naam’ (v.o.n.) koopt, neemt de verkopende partij de kosten voor de overdracht van de woning voor zijn rekening. Het gaat om de kadastrale kosten en de notariskosten voor de transportakte. Als koper hoef je deze dus niet te betalen! Wat er wel onder de vrij op naam-prijs valt zijn de grondkosten en aanneemsom (inclusief eventuele KAO-meerwerkopties).
De eerste termijn, bestaande uit de grondkosten, betaal je tijdens het grondtransport (het tekenen van de leveringsakte en eventueel hypotheekakte) bij de notaris. Je kunt betalen uit eigen middelen of de factuur doorsturen naar je hypotheekverstrekker.
Zodra aan de opschortende voorwaarden* is voldaan en we weten wanneer de bouw definitief start, ontvang je van Heijmans een digitaal bericht ‘Ingangsdatum voorbehoud financiering’. Dit is het moment waarop het eventuele financiële voorbehoud ingaat en je de hypotheek rondmaakt. De hypotheekakte teken je gelijktijdig met het grondtransport bij de notaris. Natuurlijk is het mogelijk om al eerder aan de slag te gaan met het regelen van je hypotheek. Dit kan vanaf het moment dat de koop-/aannemingsovereenkomst is getekend. Jouw hypotheekadviseur kan vanaf dat moment al hypotheekoffertes bij de bank opvragen. Deze zijn echter maar een bepaalde tijd geldig en er zijn vaak kosten verbonden aan de verlenging hiervan. * Onder de opschortende voorwaarden verstaan we de voorwaarden voordat gestart mag worden met de bouw. Hieronder vallen o.a. de omgevingsvergunning, het voorverkooppercentage en de planacceptatie door Waarborginstelling.
Tijdens de bouw van jouw nieuwe woning betaal je de aannemer in termijnen voor het werk dat hij verricht, de aanneemsom. De termijnen zijn gekoppeld aan de voortgang van de bouw. In de koop-/aannemingsovereenkomst (KAO) staat precies binnen welke termijnen je moet betalen. Is de bouw al gestart op het moment dat je de woning aankoopt? Dan betaal je bij de notaris ook direct de reeds vervallen termijnen, eventuele bouwrente en aanvullende rente (transportrente).
Hoe graag je de woning ook wilt, de koop (met bijkomende kosten) moet financieel wel haalbaar zijn. We adviseren je daarom vroegtijdig je financiële situatie in kaart te brengen en financieel advies in te winnen. Hiervoor kun je zelf een online check doen of een afspraak maken met een hypotheekadviseur. Een hypotheekadviseur kan vrijblijvend een haalbaarheidscheck voor je uitvoeren.
Het opschortingsrecht houdt in dat je als koper het recht hebt om de betaling van de laatste 5% van de aanneemsom uit te stellen totdat alle eventuele opleverpunten zijn opgelost. Heijmans stelt hiervoor een bankgarantie van 5%.
In tegenstelling tot een bestaande woning, koop je een nieuwbouwwoning vrij op naam. Hierdoor worden bepaalde kosten niet in rekening gebracht (zie ook: Wat betekent ‘vrij op naam’?). Daarnaast heb je bij een nieuwbouwwoning in de eerste jaren nauwelijks onderhoudskosten. Doordat nieuwbouwwoningen goed geïsoleerd zijn, woon je energiezuinig. Dit scheelt energiekosten!
Wanneer je de hypotheek niet rond krijgt binnen de termijn van twee maanden financieringsvoorbehoud kan je de koop kosteloos ontbinden. In dat geval moet je wel een verklaring van een bank - middels aangetekend schrijven - overleggen waarin staat dat je de financiering niet rond krijgt.
Het hebben van dubbele woonlasten valt niet te voorkomen bij de koop van een nieuwbouwwoning. Totdat je nieuwbouwwoning klaar is moet je immers ergens anders wonen. In deze periode betaal je naast de bouw van je nieuwe woning, ook voor je huidige onderkomen. Hoe groot de dubbele lasten zijn, is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie.
Dit is de peildatum vanaf wanneer je als koper rente verschuldigd bent. Indien je vóór deze datum bij de notaris bent geweest voor de grondoverdracht, ben je geen rente verschuldigd. Zolang de opschortende voorwaarden nog niet zijn vervuld, ben je überhaupt geen rente verschuldigd. De peildatum wordt te zijner tijd in de hoera-brief vermeld.
Bij het kopen van een nieuwbouwwoning moet je altijd rekening houden met extra kosten. Te denken valt aan de vloerafwerking, wandafwerking en de keuken, maar ook aan het aanleggen en de beplanting van je tuin. Daarnaast heb je in het geval van een hypotheek ook te maken met advies- en notariskosten (hypotheekakte).
Alle woningen worden gebouwd onder de SWK Garantie- en Waarborgregeling. Als eigenaar van de woning heb je hiermee de garantie van een kwalitatief goede woning. Verder weet je dat jouw woning gegarandeerd wordt afgebouwd mochten zich onverhoopt problemen bij de aannemer voordoen. Je hebt bovendien als eigenaar de zekerheid dat eventuele gebreken gedurende de garantietermijn worden hersteld. Kijk voor meer informatie op deze website.
Eén van de voordelen van nieuwbouw is de garantie op de bouwkundige kwaliteit. Deze garantie (en bijbehorende duur) is vastgelegd in de garantieregeling van SWK.
Dit is de SWK Garantie- en Waarborgregeling 2020. Kijk op deze website voor meer informatie.
Wanneer je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief ben je als eerste op de hoogte van alle ontwikkelingen van Feel Good. Daarnaast ontvang je nuttige informatie rondom het kopen van een nieuwbouwwoning. Je kunt je hier aanmelden voor de nieuwsbrief. Ook kun je ons volgen op Instagram en Facebook.
Overleg dit altijd met de makelaar of jouw adviseur. Zodra de opschortende voorwaarden uit de koop-/aannemingsovereenkomst zijn vervuld en de (start) bouw is afgekondigd kun je het beste jouw woning definitief verkopen.
Na het (online) ondertekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst door beide partijen heb je een bedenktijd van één kalenderweek.
De prognose is dat de woningen eind 2024 worden opgeleverd. Dat betekent dat de bouw ongeveer 1 jaar zal duren.
De verkoop van Feel Good fase 1 is gestart op maandag 8 mei 2023. Je kunt je hier inschrijven op jouw favoriete bouwnummer(s). Na verzending ontvang je een bevestiging van je inschrijving per e-mail (let op: het kan zijn dat deze in je spambox terechtkomt). De toewijzings- en verkoopprocedure vind je hier.
Zodra 70% van de woningen is verkocht en de omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) onherroepelijk is, krijgt Heijmans Woningbouw opdracht om het project te realiseren. De start van de bouw staat vooralsnog gepland voor het einde van 2023.
De prognose is dat de woningen van Feel Good fase 1 eind 2024 worden opgeleverd.
Elke woning krijgt een eigen container voor rest en GFT toegewezen. Voor glas en plastic zijn er centrale ondergrondse verzamelplekken in de wijk aanwezig.
De meeste woningen beschikken over een eigen oprit, waardoor je als bewoner een laadpaal kunt plaatsen op eigen terrein. Je kunt hierbij als optie kiezen dat wij hiervoor voorbereidingen treffen. De tussenwoningen in Feel Good beschikken niet over een eigen oprit. Als koper van een tussenwoning kun je bij de gemeente een aanvraag voor een laadpaal indienen. De gemeente plaatst dan (na gebleken geschiktheid) een laadpaal op een openbare parkeerplaats in de buurt.
In Woonpark Mortiere vind je diverse speelvoorzieningen voor kinderen. De dichtstbijzijnde locatie is het aangelegen Ella Fitzgeraldpark.
De openbare ruimte wordt ingericht volgens de kwaliteit die we kennen in Woonpark Mortiere. Denk hierbij aan de tuinmuren, groenvoorzieningen en waterbergingen.